Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ZinnigHeden

1. OVEREENKOMST EN INSCHRIJVING
1.1 Met het inschrijven voor een abonnement, het aanschaffen van een strippenkaart, losse les, workshop of training wordt U automatisch lid van ZinnigHeden.

1.2 Aanmelden voor activiteiten van ZinnigHeden kan door het contactformulier op de site in te vullen of door een e-mail te sturen of door online een abonnement af te sluiten of een losse les of strippenkaart aan te schaffen.

1.3 ZinnigHeden heeft het recht de toegang van activiteiten, zonder opgave van reden, aan u te weigeren.

1.4 Deelname aan activiteiten geschiedt op volgorde van inschrijving. Op de site wordt aangegeven als een activiteit volgeboekt is. Voor sommige activiteiten geldt een minimum aantal deelnemers.

1.5 Inschrijven voor en/of deelname aan onze activiteiten betekent akkoord gaan met deze
Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van ZinnigHeden.

1.6 ZinnigHeden heeft het recht de voorwaarden te wijzigen en zal deze uiterlijk een maand voor de wijzigingsdatum communiceren via de website. Als U hier niet mee akkoord gaat, kunt U met ingang van de wijzigingsdatum stoppen met deelname aan onze activiteiten. Dit dient schriftelijk, via de site of aangetekend per post, aan ons bekend gemaakt te worden voor de datum van ingang van de wijziging.
2. VEILIGHEID
Veiligheid in de yogalessen staat altijd voorop. Studenten hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheid en dienen onder andere rekening te houden met onderstaande punten:

2.1 Let er bij het beoefenen van yoga goed op dat U altijd naar uw eigen lichaam en naar haar grenzen blijft luisteren. Yoga gaat over zelfrespect en vriendelijkheid, overdrijf het daarom niet. Uw grenzen overschrijden levert geen enkel voordeel op voor uw gezondheid.

2.2 Deelname aan onze activiteiten is volledig op eigen risico. De docenten van ZinnigHeden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor zoekgeraakte voorwerpen en lichamelijk en/of psychisch letsel voortkomend uit het volgen van een van onze activiteiten.

2.3 Alleen U kunt uw eigen grenzen aanvoelen en bewaken, de docent kan U hier alleen in begeleiden door opties te geven voor de houdingen. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen lichaam en het bewaken van uw eigen grenzen.

2.4 U bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden bij de docent. Deelnemen aan activiteiten is alleen mogelijk als uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

2.5 Luister naar de instructies van de docent en volg de instructies (binnen de grenzen van uw lichaam) op.

2.6 Geeft uw lichaam aan dat het niet gaat, voelt U pijn, stop dan de beoefening en meldt dit bij de docent: Bewaak uw grenzen.

2.7 Zorg ervoor dat U voldoende ruimte heeft op en rondom uw yogamat.

2.8 Verwijder los zittende sieraden bij de yoga-beoefening, denk aan armbanden, kettingen etc.

2.9 De docent probeert rekening te houden met uw lichaam en uw persoonlijke ruimte, dit werkt het beste als U ook hierin uw grenzen aangeeft. Waar voelt U uzelf wel of niet comfortabel en veilig bij, geef dit duidelijk aan bij de docent. Zo kan de docent hier goed op inspelen.

2.10 Uiteindelijk gaat yoga om de ervaringen van het individu zelf; voor niets of niemand moet je meer, moet je verder in de houdingen. Wees waar je zijn moet, accepteer waar je op dat moment bent en doe het vooral met veel plezier!

3. BETALINGSVOORWAARDEN
3.1 Abonnement (yogalessen)
Het lesgeld wordt per automatische incasso betaald en zal rond de eerste dag van de maand worden afgeschreven. Op het inschrijfformulier op de site tekent U voor de incassomachtiging. Als U niet akkoord bent met de afschrijving kun U het bedrag binnen 30 dagen terug laten boeken.Vanaf de datum van inschrijving wordt voor het abonnement betaald. Als midden in de maand wordt begonnen met het abonnement, incasseren wij naar ratio een gedeelte van het maandabonnement. Indien een abonnement niet tijdig wordt opgezegd, schriftelijk via de site of aangetekend per post, wordt het automatisch met een maand verlengd.
Bij verzuim wegens vakantie of ziekte dient het lesgeld te worden doorbetaald, tenzij anders overeengekomen. Lessen die in verband met officiële feestdagen vervallen, dienen eveneens te worden doorbetaald.
Alle abonnementen zijn persoonsgebonden.

3.2 Strippenkaart (yogalessen)
Lessen kunnen ook worden gevolgd door gebruik van een strippenkaart. U koopt en betaalt deze via de site of met pin/contant bij de docent na afloop van een les. De betaling online geschiedt via IDEAL.
Er zijn 5 en 10 strippenkaarten.
Een 5 strippenkaart is vanaf de eerste les die je volgt na aankoop 8 lesweken geldig.
Een 10 strippenkaart is vanaf de eerste les die je volgt na aankoop 14 lesweken geldig.
Met lesweken wordt bedoeld alle weken waarin ZinnigHeden lessen verzorgt. Tijdens schoolvakanties is ZinnigHeden gesloten.
Er wordt geen restitutie verleent nadat de strippenkaart is betaald.
In geval van langdurige ziekte, blessure of letsel kan alleen in overleg de termijn van de strippenkaart in uitzonderlijke gevallen worden verlengd.
Alle strippenkaarten zijn persoonsgebonden.

3.3 Losse lessen/workshops
Het is mogelijk middels losse lessen deel te nemen aan een activiteit. Een losse les of deelname aan een workshop koopt U online via de site. De betaling hiervoor geschiedt via IDEAL.
Na het inschrijven voor een losse les of workshop is restitutie niet mogelijk.
Alle losse lessen/workshops zijn persoonsgebonden.

3.4 Trainingen
Deelname aan een van onze trainingen betaalt U online via de website. De betaling hiervoor geschiedt via IDEAL.
Na het inschrijven voor een training is restitutie niet mogelijk.
Alle trainingen zijn persoonsgebonden.

3.5 Opzegging abonnementen
Bij een abonnement geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzegging dient voor de eerste van de kalendermaand te geschieden. U dient schriftelijk op te zeggen ( per e-mail of aangetekend per post) bij ZinnigHeden. Binnen één week ontvang U van ons een bevestiging van Uw opzegging. Na de opzegtermijn stopt het maandabonnement en daarmee de automatische incasso.
Na de opzegtermijn is het niet meer mogelijk deel te nemen aan de activiteiten. Uiteraard kunt U wel overstappen naar een strippenkaart of deelnemen via losse lessen.
Het opzeggen van een strippenkaart en/of losse les is niet mogelijk.
In geval van blessure, letsel of langdurige ziekte kan het abonnement opgeschort worden (dit geldt niet voor vakanties, werk, studie of stage). Een medische verklaring is daarvoor noodzakelijk. Opschorten van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

3.6 Niet tijdig betalen
ZinnigHeden heeft het recht uw deelname aan een activiteit te weigeren, als u niet tijdig aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan. Bij niet of niet-tijdige betaling heeft ZinnigHeden het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

3.7 Gemiste lessen
Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald.
Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte, blessures, letsel of andere redenen.
Bij langdurige ziekte kan in overleg gezocht worden naar een andere betalingsregeling.

4. HUISREGELS
4.1 Met deelname aan onze activiteiten verbind U zich ook aan onze huisregels. Ieder lid dient deze in acht te nemen.

4.2 Abonnementen en strippenkaarten zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen aan derden.

4.3 ZinnigHeden heeft het recht zonder opgaaf van reden lestijden, locaties, prijzen of tijdstip tijdelijk of blijvend te wijzigen. Hier wordt via de website over gecommuniceerd.

4.4 ZinnigHeden is tijdens de reguliere schoolvakanties (Noord-Brabant) gesloten. Op de volgende feestdagen gaan de lessen wel door: Pasen, Pinksteren en Hemelvaart. Omdat we afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de locatie (basisschool de Regenboog), zijn er op sommige data buiten de vakantieperiodes ook geen lessen. Op de kalender is steeds te zien wanneer en wel of geen lessen zijn.

4.5 Draag tijdens de yogalessen kleding die fijn en los zit. Eet voorafgaand aan een les licht en drink voldoende water. Water en thee mogen worden meegenomen in de yogaruimte. Matjes en kussens zijn aanwezig. Uiteraard staat het u vrij om een eigen mat/kussen te gebruiken.Tassen, mobiele telefoons en andere devices zijn niet toegestaan in de yoga-ruimtes.

4.6 Zorg ervoor dat u minimaal 10 minuten voor aanvang van een activiteit aanwezig bent. Het is storend voor andere deelnemers als mensen laat binnenkomen.